Marinbedrifter

For bedrifter

Om Marin teknikk

Marin teknikk er et femårig sivilingeniørstudium som omfatter virksomhetene til Norges største eksportnæringer, som olje- og gassproduksjon, skipsteknikk med tilhørende leverandørindustri, fiskeriteknologi, havbruk og fornybar energi.

Det sjette semesteret velger marinstudentene én av åtte følgende spesialiseringer; marin konstruksjonsteknikk, marin kybernetikk, marin hydrodynamikk, driftsteknikk, marint maskineri, marin prosjektering, undervannsteknikk, og marine ressurser og havbruk.

Deltakelse

Dersom din bedrift ønsker å delta på Bedriftsdagen, ta kontakt på post@bedriftsdagen.no.