Marinbedrifter

For bedrifter

Om Marin teknikk

Marin teknikk er et femårig sivilingeniørstudium som omfatter virksomhetene til Norges største eksportnæringer, som olje- og gassproduksjon, skipsteknikk med tilhørende leverandørindustri, fiskeriteknologi, havbruk og fornybar energi.

Det sjette semesteret velger marinstudentene én av åtte følgende spesialiseringer; marin konstruksjonsteknikk, marin kybernetikk, marin hydrodynamikk, driftsteknikk, marint maskineri, marin prosjektering, undervannsteknikk, og marine ressurser og havbruk.

Speedintervju

Alle bedrifter får i tillegg til standplass muligheten for å holde speedintervjuer til både sommerjobb og fast ansettelse under Bedriftsdagen.

Speedpresentasjoner

Det vil også være muligheter for å holde en speedpresentasjon under Bedriftsdagen, slik at studentene kan bli litt bedre kjent med bedriftene.

Kveldsarrangement

Som en avslutning på Bedriftsdagen vil det for diplomstudentene bli arrangert en middag sammen med representanter fra bedriftene. Dette er et helaftens arrangement som blir rundet av med å se RUKA-revyen på MTS. Kvelden vil være en arena for uformell kontakt mellom studenter og bedriftsrepresentanter i et avslappet miljø.

Deltakelse

Dersom din bedrift ønsker å delta på Bedriftsdagen, ta kontakt på post@bedriftsdagen.no.