Marinbedrifter

For bedrifter

Om Marin teknikk

Marin teknikk er et femårig sivilingeniørstudium som omfatter virksomhetene til Norges største eksportnæringer, som olje- og gassproduksjon, skipsteknikk med tilhørende leverandørindustri, fiskeriteknologi, havbruk og fornybar energi.

Det sjette semesteret velger marinstudentene én av seks følgende spesialiseringer; Marin konstruksjonsteknikk, Marin kybernetikk, Marin hydrodynamikk, Sikkerhet og driftsledelse, Marint maskineri og Marin prosjektering.

Deltakelse

Dersom din bedrift ønsker å delta på Bedriftsdagen, ta kontakt med en av våre bedriftskontaker her.