Marinbedrifter

For bedrifter

Som deltakende bedrift på Bedriftsdagen får man mulighet til å komme i kontakt og nå ut til fremtidens arbeidstakere blant annet gjennom stands, foredrag og intervjuer. Med deltakende studenter fra 1. - 5. klasse på Marinteknikk vil man som bedrift kunne være med å påvirke studentenes framtidige studiespesialisering og potensielt karrierevei. Deltakende bedrifter oppfordres til å ta med noe praktisk som drar studentene til standen sin, dette kan for eksempel være noe som kan testes, en utfordring å løse, eller noe spennende å se på!

Deltakelse
Dersom din bedrift ønsker å delta, eller lære mer om Bedriftsdagen er det bare å ta kontakt med en av våre bedriftskontakter her.