Om Bedriftsdagen

Bedriftsdagen arrangeres hvert år på Marinteknisk senter hvor studiet Marin Teknikk holder til. Marin Teknikk er et 5-årig sivilingeniørstudium, så alt fra første til femteklasse er å se på Bedriftsdagen. Her får studentene mulighet til å komme i kontakt med bedriftene, få et innsyn i fremtidige arbeidsplasser og ikke minst en pekepinn på hva den maritime næringen driver på med. Bedriftene får anledning til å vise sin interesse for marinstudentene, og at akkurat deres bedrift er verdt å satse på ved endt utdanning. Bedriftsdagen er derfor en viktig dag for å skape nære relasjoner mellom arbeidslivet og studentene.

Det er frivillige studenter som har hovedansvaret for å arrangere Bedriftsdagen da de skal benytte overskuddet til en ekskursjon som tar sted på våren i tredjeklasse. Ekskursjonen subsidieres av Bedriftsdagen, Hydrofondet og institutt for Marin teknikk. Samarbeidspartnerne får mulighet til å være involvert i planleggingen av det faglige programmet som skjer under reisen, og får dermed anledning til komme med innspill og råd til Ekskursjonsmitéen. På ekskursjonen besøkes lokale og internasjonale bedrifter. Hensikten med ekskursjonen er å få et innblikk i den maritime næringen på verdensbasis, og få mer kjennskap og tilknytning til bedriftene som besøkes.

På Bedriftsdagen vil det være alt fra speedpresentasjoner, foredrag, konkurranser og ikke minst standtid hvor man får muligheten til å komme i kontakt med studenter og bedrifter. Bedriftene oppfordres også til å ta med noe praktisk som drar studentene til standen sin, så ikke se bort ifra at det er noe som kan testes, en utfordring å løse, eller noe spennende å se på!
Om oss