Om Bedriftsdagen

Den 19. oktober 2017 arrangeres Bedriftsdagen i regi av Marin teknikks tredjeklassestudenter. Bedriftsdagen vil finne sted i Vrimlehallen på Marinteknisk senter, fra kl. 09:00 til 15:00. Dagen åpnes med ballongslipp i Vrimle før man trekker inn i T2 hvor det skal være speedpresentasjoner med Kongsberg, AF Gruppen, Brunvoll, BV, Sjøfartsdirektoratet og Klaveness. Fra kl. 10:15 til kl. 14:00 vil bedriftene stå på stand. Kl. 14:00 vil det være et foredrag med Bjørn K. Haugland, konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL. Arrangementet vil fortsette med middag og UKE-revy senere på kvelden for diplomstudenter og bedriftsrepresentanter.

Målet med bedriftsdagen er å skape kontakt mellom næringslivet og de omtrent 500 studentene på Marin teknikk, samt å subsidiere en faglig ekskursjon til Singapore for de omkring 100 tredjeklassestudentene på Marin teknikk. Ekskursjonen skal gi studentene et større innblikk i arbeidsoppgavene og utfordringene man møter som ferdigutdannet, og oppholdet består i all hovedsak av besøk og presentasjoner hos aktuelle bedrifter i den marine næringen.

Om oss